Algerie: Amnesti som en vei ut av volden?

Journal article

Mouhleb, Naima (2007) Algerie: Amnesti som en vei ut av volden? [Algeria: Amnesty as a Recourse from Violence?], Babylon 5 (2): 130–137.

Read the article here (Open Access)

Mens amnestiet i Algerie har ført til en reduksjon i selve volden har det også blitt avdekket flere svakheter ved prosjektet. Disse svakhetene kan få konsekvenser for den langsiktige freden og løsningen av den politiske legitimitetskrisen.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙