Hva er det med Midtøsten?

Non-refereed Journal Article

Gleditsch, Nils Petter; Mirjam E. Sørli & Håvard Strand (2005) Hva er det med Midtøsten? [What is it about the Middle East], Babylon 3(2): 10–15.

Babylon's website
Det har vært mange væpnede konflikter i Midtøsten i perioden etter andre verdenskrig. Men disse konfliktene kan langt på vei forklares av de samme generelle faktorene som disponerer for konflikt andre steder i verden. Er det noe spesielt med Midtøsten? Stort sett ikke.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙