Hva er det med Midtøsten?

Journal article

Strand, Håvard; Mirjam E. Sørli & Nils Petter Gleditsch (2005) Hva er det med Midtøsten? [What is it about the Middle East], Babylon 3 (2): 10–15.

Babylon's website

Det har vært mange væpnede konflikter i Midtøsten i perioden etter andre verdenskrig. Men disse konfliktene kan langt på vei forklares av de samme generelle faktorene som disponerer for konflikt andre steder i verden. Er det noe spesielt med Midtøsten? Stort sett ikke.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙