Militant islamisme og 'legitim' vold

Journal article

Kolås, Åshild (2005) Militant islamisme og 'legitim' vold [Militant Islamism and 'Legitimate' Violence], Babylon. Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika 3 (2): 24–31.

Download Final publication
.pdf

This is the Version of Record of the publication, available here in accordance with the publisher’s self-archiving policy. This version is free to view and download for private research and study only. This publication may be subject to copyright: please visit the publisher’s website for details. All rights reserved.

Read the article here

Militant islamisme bygger på to grunnleggende ideer: muslimske forestillinger om hellig krig og den moderne politiske voldsdoktrinen, nasjonalistisk militarisme. Det ideologiske kunststykket har vært å forene den statlige krigsretorikken med religiøs retorikk til et tilsynelatende logisk hele.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙