Sikkerhets- og fredsforskning 1970-1981 : bibliografi over vitenskapelig og popularisert materiale i Norge og Norden, med en oversikt over internasjonale referanseverk

Monograph

Leine, Odvar (1982) Sikkerhets- og fredsforskning 1970-1981 : bibliografi over vitenskapelig og popularisert materiale i Norge og Norden, med en oversikt over internasjonale referanseverk. Oslo: Hovedkomitéen for norsk forskning.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙