En Hard Hånd - Autoritære krefter på frammarsj i Guatemala

Popular article

Thoresen, Beate (2007) En Hard Hånd - Autoritære krefter på frammarsj i Guatemala, Klassekampen. 2 November.

Den 4. november holdes annen valgomgang i presidentvalget i Guatemala. Resultatet av valget 9. september ble uavgjort mellom de to kandidatene som nå stiller i annen valgomgang. Sosialdemokraten og ingeniøren Alvaro Colom lover å gi håp til befolkningen, mens den avgåtte konservative generalen Oto Pérez Molina opererer under slagordet «Mano dura» - hard hånd mot de kriminelle.

Det Guatemala trenger er omfordeling og demokratisering. Landet har hatt nok av autoritært styre, og mange av problemene i dagens Guatemala er et resultat av «mano dura»-politikken.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙