Enda høyere?

Non-refereed Journal Article

Gleditsch, Nils Petter (2005) Enda høyere? [Even Higher?], Forskningspolitikk 28(2): 21–.

Download publication
.pdf
Journal Website

Spør vi hva som er de mest siterte arbeider i norsk samfunnsforskning, får vi et annet svar enn om vi spør etter de mest siterte artikler, påpeker professor Nils Petter Gleditsch. Han hevder at Jon Elster antakelig er den mest siterte norske samfunnsforsker, og de fleste siteringene er til hans bøker. 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙