Opprustet og forsvarsløs. Om rustningskappløpet og arbeidet for internasjonal nedrustning

Monograph

Garbo, Gunnar (1975) Opprustet og forsvarsløs. Om rustningskappløpet og arbeidet for internasjonal nedrustning [Armed and Defenseless. On the Arms Race and the Work for International Disarmament]. Oslo: Gyldendal.

Link to access via bokhylla.no (only for Norwegian IP addresses).
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙