Et norsk mysterium – de forsvunne dokumentene fra fredsprosessen i midtøsten

Peer-reviewed Journal Article

Waage, Hilde Henriksen (2008) Et norsk mysterium – de forsvunne dokumentene fra fredsprosessen i midtøsten [A Norwegian Mystery: The Missing Documents from the Middle Eastern Peace Process], Historisk Tidsskrift 87: 289–303.

Read the article here

​1993 var et godt år for fredsnasjonen Norge. Gjennom den hemmelige Oslo-kanalen hadde norske fredsmeklere bidratt til den såkalte Oslo-avtalen mellom Israel og palestinernes frigjøringsorganisasjon (PLO).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙