Hamas må anerkjennes

Popular article

Hovdenak, Are (2009) Hamas må anerkjennes [Hamas Must be Recognised], Dagbladet. 1 February.

Dagbladet

Verden synes samstemt i synet på at Hamas må straffes for vold og terror. Men hvorfor vil ingen lytte til Hamas’ politiske program, som faktisk åpner for pragmatiske kompromisser med Israel? Det blir ingen reell fredsprosess i Midtøsten før Hamas anerkjennes som en politisk aktør og deres program tas på alvor.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙