Nytt håp om fred?

Popular article

Hovdenak, Are (2009) Nytt håp om fred? [New Hope for Peace?], Perspektiv. 1 October.

Står Midtøsten foran en ny diplomatisk giv med Barack Obama ved roret i Washington? Det avhenger av to ting: Han må tørre å stille reelle krav til Israel og innse at en ny fredsprosess uten Hamas er dømt til å mislykkes.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙