Hva teller som transnasjonal kunnskap? Mistenksomhet, sladder og rykter i møter mellom urbane flyktninger og UNHCR-byråkrater

Peer-reviewed Journal Article

Sandvik, Kristin Bergtora (2010) Hva teller som transnasjonal kunnskap? Mistenksomhet, sladder og rykter i møter mellom urbane flyktninger og UNHCR-byråkrater [What Counts as Transnational Knowledge? Suspicion, Gossip and Rumor in Refugee Management], Norsk Antropologisk Tidsskrift 21(1): 19–31.

Read the article here
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙