Etikk og militærmakt – teoretisk og eksistensielt

Book review

Syse, Henrik (2010) Review of Etikk og militærmakt – teoretisk og eksistensielt [Ethics and Military Power – Theoretically and Existentially], in Pacem 107–110.

Read the Book Review here

Book review of the book Etikk og militærmakt, eds. Nils Terje Lunde and Janne Haaland Matlary (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙