Å gjøre en forskjell

Popular Article

Banik, Dan & Henrik Syse (2004) Å gjøre en forskjell [To Make a Difference], Dagbladet, 25 August.

Read it on Dagbladet.no

 FOR MER ENN én milliard mennesker i utviklingsland er fattigdom en reell del av den daglige kampen for å overleve. En fersk rapport fra Verdensbanken, lansert i april i år, viser riktignok at det har skjedd en betydelig reduksjon av fattigdom i det østlige Asia, men fattigdommen fortsetter å vokse både i Latin-Amerika og Afrika, mest av alt i Afrika sør for Sahara. Denne trenden bekreftes av UNDPs Human Development Report for 2004. Med enkelte unntak kan verden i økende grad deles inn i grupper av land, der de verst stilte ser ut til å være fanget i en «nasjonal fattigdomsfelle».

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙