Økonomiske Sanksjoner: En mer humanitær form for krigføring?

Non-refereed Journal Article

Gleditsch, Kristian Skrede (1995) Økonomiske Sanksjoner: En mer humanitær form for krigføring? [Economic Sanctions: A Humane Alternative to Warfare?], Ikkevold(163): 21–25.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙