Storm over Korea

Journal article

Tønnesson, Stein (2010) Storm over Korea [Storm in Korea], Hvor hender det? 15 (1).

Read the article here

Den 26. mars 2010 sank plutselig marinefartøyet «Cheonan» nær den uformelle havgrensen mellom Nord- og Sør-Korea. 46 sørkoreanske soldater fulgte med i dypet. Sør-Koreas president Lee Myung Bak nedsatte en internasjonal undersøkelseskommisjon. Den fastslo at skipet var blitt senket av en nordkoreansk torpedo. Siden da har det stormet mellom de to koreanske statene, med militærøvelser og krigstrusler. Krisen har også ført til ordstrid mellom USA og Kina.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙