Fredspris for treplanting?

Popular article

Urdal, Henrik & Nils Petter Gleditsch (2004) Fredspris for treplanting? [Peace Prize for Tree Planting?], Aftenposten. 17 October.

Read it on Aftenposten.no

Planting av trær i den tredje verden er en verdifull innsats for miljøvernet, men det ligger på siden av arbeid for fred i ordets vanlige forstand. Derfor bidrar Nobels fredspris til afrikanske Wangari Maathai til å skape uklarhet omkring fredsprisens innhold, skriver Henrik Urdal og Nils Petter Gleditsch, forskere ved Institutt for fredsforskning.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙