Fredspris for treplanting?

Popular Article

Gleditsch, Nils Petter & Henrik Urdal (2004) Fredspris for treplanting? [Peace Prize for Tree Planting?], Aftenposten, 17 October.

Read it on Aftenposten.no
Planting av trær i den tredje verden er en verdifull innsats for miljøvernet, men det ligger på siden av arbeid for fred i ordets vanlige forstand. Derfor bidrar Nobels fredspris til afrikanske Wangari Maathai til å skape uklarhet omkring fredsprisens innhold, skriver Henrik Urdal og Nils Petter Gleditsch, forskere ved Institutt for fredsforskning.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙