Verden fredeligere–men ikke Afrika

Popular article

Urdal, Henrik & Håvard Strand (2003) Verden fredeligere–men ikke Afrika [The World More Peaceful–But Not Africa], Dagbladet. 10 September.

Read it in Dagbladet.no

Det blir stadig mindre krig i verden. Antallet kriger er nå på det laveste nivået siden 1976, og de mest alvorlige reduseres raskest. Dette gir grunn til forsiktig optimisme. I Afrika er situasjonen likevel både alvorlig og uforandret, og det er heller ikke krigene med de største lidelsene som får størst oppmerksomhet. Et skjevt mediebilde er opphav til et «dobbelt bedrag»: Vi får inntrykk av at konfliktnivået i verden bare øker, og flere kriger som har betydelige humanitære og regionale konsekvenser forties nærmest. En ny studie av kriger i 2002 bekrefter at vi går mot en stadig fredeligere verden. I fjor foregikk det 31 kriger i 23 forskjellige land. Dette er3 færre enn året før og det laveste tallet som er målt siden 1976. Det mest gledelige er at det er de alvorligste krigene som minsker mest. Antall kriger med mer enn 1000 drepte pr. år falt fra 11 i 2001 til 5 i 2002. Blant de som ble mindre intense var Afghanistan, Algerie, Angola, Rwanda, Sri Lanka og Tsjetsjenia. Dette gir håp til krigstrøtte sivilbefolkninger.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙