Buddhaer og Bazukaer: Motstridende bilder av vold og buddhisme på Sri Lanka

Journal article

Frydenlund, Iselin (2004) Buddhaer og Bazukaer: Motstridende bilder av vold og buddhisme på Sri Lanka [Buddhas and Bazukas: Contrasting images of violence and buddhism in Sri Lanka], Din. Tidsskrift for religion og kultur 2003: 20–24.

Din
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙