Kina og fascismen

Popular article

Tønnesson, Stein (2004) Kina og fascismen [China and Fascism], Dagbladet. 19 July.

Read it at dagbladet.no (in Norwegian)

«DET MÅ VÆRE VONDT for gamle maoister», skriver Bernt Hagtvet 12. juli, «å se hvor lett overgangen synes å gå fra kommunisme til fascisme - uten veien om demokrati.» Mussolinis Italia gir, sier han, «den beste modellen for å forstå dagens kinesiske utviklingsretning».

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙