Forvaltning over generasjonene -- hva sier etikken?

Book chapter

Syse, Henrik (2011) Forvaltning over generasjonene -- hva sier etikken? [Caretaking over Generations -- What Does Ethics Say], in Finansråd i utfordrende tider – om forvaltning og økonomisk politikk. Festskrift til Tore Eriksen. Oslo: Finansdepartementet (74–80).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙