Kultur og fredsskaping på Balkan

Book chapter

Evensmo, Ivar (2003) Kultur og fredsskaping på Balkan [Culture and Peacebuilding in the Balkans], in Transformator. Oslo (100–116).

Transformator website

Ivar Evensmo har arbeidet med forsoningsprosjekter i det tidligere Jugoslavia i en årrekke. Ett av dem var filmfestivalen On the Road, som denne artikkelen tar for seg. Evensmo redegjør for prosjektets gang, dets mottakelse og effekter og gjør seg noen tanker om bruk av film i forsoningsarbeid generelt.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙