Mappa Mi

Popular article

Gleditsch, Nils Petter (2003) Mappa Mi [My File], Dagbladet. 20 December.

Read it in Dagbladet.no

FOR EN STUND siden fikk også jeg mappa mi. Det er etter hvert blitt mange beretninger om mapper av varierende innhold, og jeg var i tvil om min hadde særlig interesse for offentligheten...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙