Mappa Mi

Popular article

Gleditsch, Nils Petter (2003) Mappa Mi [My File], Dagbladet. 20 December.

Read it in Dagbladet.no

FOR EN STUND siden fikk også jeg mappa mi. Det er etter hvert blitt mange beretninger om mapper av varierende innhold, og jeg var i tvil om min hadde særlig interesse for offentligheten...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙