Som det egentlig var? Det egne og det andre i 1800-tallets kulturhistoriografi

Book chapter

Burgess, J. Peter & Frode Helland (2003) Som det egentlig var? Det egne og det andre i 1800-tallets kulturhistoriografi [As it Actually Was? The Selfsame and the Other in 19th Century Cultural Historiography], in Kulturforskning. Oslo (19–28).

Buy from publisher

Hva mener vi med kultur? Hva skjer når kulturer møtes? Hva er det som styrer kulturpolitikken? Disse og mange andre spørsmål søkes besvart med denne boken. Her sammenfattes fem års forskning fra Norges Forskningsråds Program for kulturstudier. Boken samler og synliggjør resultatene av bredt anlagt forskning innenfor humaniora- og samfunnsfagene i Norge. Slik gis både nye perspektiver på norsk kultur i mange ulike varianter og et spennende innblikk i de viktigste debattene i moderne kulturforskning.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙