En komparativ analyse av to landbaserte retur- og reintegreringsprogrammer : : hva fungerer (ikke) i reintegreringsfasen?

Book chapter

Paasche, Erlend & Arne Strand (2012) En komparativ analyse av to landbaserte retur- og reintegreringsprogrammer : : hva fungerer (ikke) i reintegreringsfasen?, in Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget (205–224).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙