Jacob Aal and the Two Faces of Dano-Norwegian Patriotism

Book chapter

Burgess, J. Peter (2003) Jacob Aal and the Two Faces of Dano-Norwegian Patriotism, in Fædrelandske Ideer (1799-1814). Kristiansand: Høyskoleforlaget (9–28).

Hvad har Norge været; hvad er det; hvad kan det blive? Med disse spørsmålene innledet Jacob Aall boken Fædrelandske Ideer som ble utgitt i 1809. Spørsmålene varslet et høyt ambisjonsnivå, en vilje til å drøfte norske, nasjonale forhold på en ny måte i forhold til tidligere tider. Det skjedde mens Napoleonskrigene kastet sine skygger over det norske samfunnet: På grensen til Sverige var det krig, og den britiske marinen blokkerte forsyningslinjene til Norge i Nordsjøen. Forestillingen om en norsk nasjonal bevissthet var på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet i ferd med å vinne gehør blant mange ledende nordmenn. Dette er en bok om Jacob Aalls forhold til det norske. Fremstillingen tar for seg perioden fra Aall etablerte seg som jernverkseier i Norge i 1799 og fram til og med 1814 da han var en av representantene ved riksforsamlingen på Eidsvoll. Boken drøfter innholdet i Aalls nasjonale forestillinger og ser disse i sammenheng med samtidens idémessige og politiske landskap. Ved å studere Jacob Aall øker vår innsikt i fremveksten av norsk nasjonal bevissthet i disse viktige årene i norsk historie. Boken innledes av J. Peter Burgess' artikkel: Jacob Aall and the Two Faces of Dano-Norwegian Patriotism

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙