Fra krig til fred i Øst-Asia

Book Chapter

Tønnesson, Stein (2013) Fra krig til fred i Øst-Asia [From war to peace in East-Asia], in Waage, Hilde Henriksen; Rolf Tamnes; & Hanne Hagtvedt Vik, eds, Krig og fred i det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙