Midtøsten - konfliktenes region

Book Chapter

Waage, Hilde Henriksen (2013) Midtøsten - konfliktenes region [The Middle East - a region of conflict], in Waage, Hilde Henriksen; Rolf Tamnes; & Hanne Hagtvedt Vik, eds, Krig Og Fred I Det Lange 20. Århundre. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (114–136).

​​

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙