Slik får vi en anstendig debatt

Popular article

Syse, Henrik & Odin Lysaker (2014) Slik får vi en anstendig debatt, Aftenposten, 22. september. 22 September.

Read at Aftenposten.no

Uredigerte sosiale medier utfordrer Ytringfsfrihetskommisjonens tanke om at kritiske ytringer som skaper offentlig debatt også gjør ordskiftet mer sivilisert.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙