Vaklende løsrivelse

Popular Article

Paasche, Erlend (2014) Vaklende løsrivelse [Faltering seccession], Morgenbladet, 22 August.

External link

​Bak en flom av nyheter fra Irak i det siste, om islamistiske ekstremisters brutale effektivitet, etnisk rensing og vestlig intervensjon i Irak, er det et like aktuelt men dypere spørsmål som fortjener mer oppmerksomhet: Nå som den irakiske staten er så svak, vil kurderne nord i landet benytte anledningen til å løsrive seg?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙