Overvåkning og personvern: Om innsynsrett i teori og praksis

Peer-reviewed Journal Article

Bergersen, Stine (2014) Overvåkning og personvern: Om innsynsrett i teori og praksis, Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 14(3): 47–65.

Download publication
.pdf

​​

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙