Tahrir-litteraturen

Journal article

Høigilt, Jacob & Jon Nordenson (2014) Tahrir-litteraturen [The Tahrir literature], Babylon 2014 (1): 92–100.

Read the article here (Open Access)

Er det ikke for tidlig å gi ut bøker om de arabiske opprørene? Kanskje, og kvaliteten er varierende, men verdien av bøker skrevet før fasiten er klar er åpenbar.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙