Sinologimiljøet i Norge - skjeve blikk på en fagtradisjon

Non-refereed Journal Article

Bøckman, Harald (1994) Sinologimiljøet i Norge - skjeve blikk på en fagtradisjon [The Sinological Circles in Norway - Skewed Looks at a Tradition], Nyhetsbrev for Norsk Kinaforum(1): 25–31.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙