Golf-krigen og miljøsikkerhet: Om behovet for å utvide det tradisjonelle sikkerhetsbegrepet

Journal article

Dokken, Karin (1992) Golf-krigen og miljøsikkerhet: Om behovet for å utvide det tradisjonelle sikkerhetsbegrepet [The Gulf War and Environmental Security: on the Need for Expanding the Traditional Concept of Security], Kontrast.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙