Bedre nødhjelp

Popular article

Jumbert, Maria Gabrielsen; John Karlsrud & Kristin Bergtora Sandvik (2014) Bedre nødhjelp [Better aid], Dagens Næringsliv. 24 July.

Op-ed in Dagens Næringsliv

Bruk av ny teknologi i humanitære kriser kan gjøre bistanden mer effektiv, men det er ikke gitt at det kommer mottagere av nødhjelp til gode, skriver Maria G. Jumbert, John Karlsrud og Kristin B. Sandvik.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙