Flytkningene er et felles ansvar

Popular Article

Jumbert, Maria Gabrielsen (2014) Flytkningene er et felles ansvar [Refugees are a shared responsibility], NRK Ytring, 16 September.

Op-ed on NRK Ytring

​Et rekordstort antall båtflyktninger har ankommet Sør-Europa denne sommeren. Nå må Norge ta til orde for en felles europeisk løsning på flyktningspørsmålet.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙