Terroraksjoner i sosiale medier

Popular article

Jumbert, Maria Gabrielsen (2015) Terroraksjoner i sosiale medier [Terror attacks in social media], Dagbladet. 14 April.

Dagbladet Meninger

"Terror: Den nye formen for «hashtag-aktivisme» har enorm kraft fordi den sprer seg så fort, er enkel å hoppe på og dermed blir svært synlig for journalister og politikere. Men den er også like enkel å hoppe av."

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙