Spekulasjoner om seksuell vold

Popular Article

Nordås, Ragnhild (2012) Spekulasjoner om seksuell vold [Speculations on Sexual Violence], Dagsavisen, 16 November.

Les på Dagsavisen.no

​For å forebygge seksuell vold trenger vi å vite når faren for seksuell vold er spesielt akutt, hvilke gr​upper som står i størst fare for å bli rammet og hvem overgriperne er - og om hvorfor de gjør det de gjør.​​

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙