Spekulasjoner om seksuell vold

Popular article

Nordås, Ragnhild (2012) Spekulasjoner om seksuell vold [Speculations on Sexual Violence], Dagsavisen. 16 November.

Les på Dagsavisen.no

For å forebygge seksuell vold trenger vi å vite når faren for seksuell vold er spesielt akutt, hvilke grupper som står i størst fare for å bli rammet og hvem overgriperne er - og om hvorfor de gjør det de gjør.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙