Menneskelivet

Book Chapter

Syse, Henrik (2015) Menneskelivet, in Sigbjørn Ravnåsen, ed., Ånd og hånd: Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke. Oslo: Luther forlag.

Publisher's website

​​​Boken gir en oversiktlig innføring i Hans Nielsen Hauges liv og tanker, ikke minst hans innsats for å skape verdier og arbeid for fattigfolk. Hauges etiske tenkning har fått ny relevans i en tid med større behov for etisk kompetanse i næringslivet. I denne 2. utgaven bidrar flere dyktige forskere med aktuelle problemstillinger i lys av Hans Nielsen Hauges etikk, deriblant filosof Henrik Syse, professor Guttorm Fløistad og førsteamanuensis Per Ingvar Haukeland. Har litteraturliste.​

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙