Bistandsparadokset Brasil

Popular article

Leira, Torkjell & Maria Gabrielsen Jumbert (2015) Bistandsparadokset Brasil [The Brazilian Aid Paradox], Dagsavisen. 16 November.

www.dagsavisen.no

Brasil er den desidert største mottakeren av norsk bistand, men samtidig gir Brasil selv nødhjelp og bistand til fattigere land. Dette paradokset forteller mye om en verden i endring og Brasils ønske om stormaktstatus.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙