Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia er kostbar - særlig for flyktningene

Popular article

Tank, Pinar & Maria Gabrielsen Jumbert (2016) Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia er kostbar - særlig for flyktningene [The EU-Turkey Deal is Costly - Especially for the Refugees], Aftenposten. 26 March.

Read the article here

Avtalen er en pakt som er like mye fundert på EUs egeninteresser som Tyrkias, men tar i liten grad hensyn til flyktningenes interesser og rettigheter.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙