Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia er kostbar - særlig for flyktningene

Popular article

Tank, Pinar & Maria Gabrielsen Jumbert (2016) Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia er kostbar - særlig for flyktningene [The EU-Turkey Deal is Costly - Especially for the Refugees], Aftenposten. 26 March.

Read the article here

Avtalen er en pakt som er like mye fundert på EUs egeninteresser som Tyrkias, men tar i liten grad hensyn til flyktningenes interesser og rettigheter.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙