Gennadij Zjuganov: En opposisjonell med hang til nostalgi

Non-refereed Journal Article

Simonsen, Sven Gunnar (1995) Gennadij Zjuganov: En opposisjonell med hang til nostalgi [Gennadiy Zyuganov: A Dissident With a Penchant for Nostalgia], Nordisk Østforum 9(2): 5–18.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙