Etter den kalde krigen - nye rammer for utenrikspolitikk

Book Chapter

Smith, Dan (1997) Etter den kalde krigen - nye rammer for utenrikspolitikk [After the Cold War - New Scope for Foreign Policy], in Knutsen, Torbjørn L.; Gunnar Sørbø; & Svein Gjerdåker, eds, Norges utenrikspolitikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (40–58).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙