Tysk-Europa politikk: Fra visjoner til pragmantisme

Book chapter

Takle, Marianne (1998) Tysk-Europa politikk: Fra visjoner til pragmantisme [German-European politics: From visions to pragmatism], in Hvor går Tyskland? Innenrikspolitiske utfordringer ved århundreskiftet. Oslo: Norsk Institutt for Strategiske Studier (117–138).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙