Upcoming Events

Governing the Inter-War: Impunity and Armed Violence in Chad

Governing the Inter-War: Impunity and Armed Violence in Chad

Lunch Seminar with Marielle Debos

Mon, 03 Apr 2017 12:00-13:30 - PRIO, Hausmanns gate 3, Oslo

  • How do people live in a country that has experienced rebellions and state-organised repressions for decades?
  • How do people move on in societies that are still marked by routine forms of violence and impunity?
  • What do combatants do when they are not mobilised for war?
Palestine: the Threshold from Occupation to Annexation

Palestine: the Threshold from Occupation to Annexation

Wed, 05 Apr 2017 08:30-10:00 - PRIO, Hausmanns gate 3, Oslo

​The Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norwegian People’s Aid and the Norwegian Centre for Humanitarian Studies have the pleasure of welcoming you to a breakfast seminar on the risk of Israeli annexation of Palestine. Keynote speaker will be Shawan Jabarin, the Director of the Palestinian human rights organization Al Haq.

A light breakfast will be served.

Feltpresttjenesten: Norge i et globalt perspektiv

Feltpresttjenesten: Norge i et globalt perspektiv

Debattseminar og boklansering

Wed, 05 Apr 2017 14:00-16:00 - Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, Oslo

En militær organisasjon reflekterer i høy grad samfunnet rundt seg, og med større grad av mangfold i storsamfunnet vil også spørsmål om tilrettelegging for tros- og livssynsmangfold i militære institusjoner melde seg. Hvordan forholder militære organisasjoner rundt om i verden seg til tro og livssyn? Og hvordan forholder religiøse aktører seg til militære organisasjoner? Finnes det muslimske, buddhistiske, hinduistiske og sekulære “feltpresttjenester”?

Den 2. februar 2017 ble den norske feltpresttjenesten utvidet med en feltimam og en felthumanist og spørsmålet om religion i forsvaret er igjen aktuelt i Norge.

Bakgrunn for seminaret er også den rykende ferske boken Military Chaplaincy in an Era of Religious Pluralism (Oxford University Press 2017), redigert av Torkel Brekke og Vladimir Tikhonov med bidrag fra blant andre Bård Mæland, Nils Terje Lunde og Iselin Frydenlund.

Fredens diplomater

Fredens diplomater

Seminar med Peter Wallensteen, Hilde Frafjord Johnson og Espen Barth Eide

Wed, 05 Apr 2017 16:30-18:30 - PRIO, Hausmanns gate 3, Oslo

Boken Fredens diplomater er den første samlede gjennomgangen av nordisk fredsmekling siden andre verdenskrig.

Forfatterne Peter Wallensteen og Isak Svensson fra Uppsala universitet har trukket lærdom fra Sveriges, Norges og Finlands bidrag til fredsmekling, og beskriver hvordan meklingsprosessene foregår og hvilke resultater de gir. Totalt dreier det seg om mer enn 40 konflikter med mer enn 50 meklere. Det finns neppe noen annen region i verden som kan vise til et liknende engasjement som tredjepart i konflikter langt fra sitt eget territorium.

PRIO får 5. april besøk av en av forfatterne, Peter Wallensteen, som i dette seminaret vil samtale med to erfarne norske fredsmeklere: Hilde Frafjord Johnson og Espen Barth Eide.

Kristian Berg Harpviken vil lede samtalen.

The Conflict in South-Sudan: A Closer Look at Social Identities and Psychological Fieldwork

The Conflict in South-Sudan: A Closer Look at Social Identities and Psychological Fieldwork

Seminar in the Series PSYOPS: The Psychology of Political Struggle

Thu, 06 Apr 2017 09:00-11:00 - UiO, Institute of Psychology, Forskningsveien 3A

​​Welcome to the third breakfast seminar in the series PSYOPS: The Psychology of Political Struggle - organized jointly by the Peace Research Institute Oslo (PRIO), Department of Psychology, University of Oslo & Psychology Students Without Borders (PUG).

Civil society actors in peace processes – experiences from Myanmar

Thu, 06 Apr 2017 10:30-12:00 - PRIO, Hausmanns gate 3, Oslo

​The peace process in Myanmar faces multiple challanges. How can civil society groups and religious leaders contribute to peace?

David McClintock will give a talk about civil society groups and religious leaders’ engagement in politically contested natural resource governance and national peace-building initiatives. 

The Anthropology of Emergencies, Rescue and Good Intentions

The Anthropology of Emergencies, Rescue and Good Intentions

Humanitarian Studies Colloquium

Wed, 19 Apr 2017 13:30-15:30 - PRIO, Hausmanns gate 3, Oslo

​On April 19th, NORAGRIC/NMBU, the Norwegian Centre for Humanitarian Studies, and PRIO  will host the third Humanitarian Studies Colloquium focusing on anthropology.

The Humanitarian Studies Colloquium is a quarterly forum for scholarly discussion of methodological and thematic issues in the emergent field of humanitarian studies, taking place at PRIO. The Colloquium is organized in collaboration with the Humanitarianism Research Group at PRIO, and is open to invited participants.  The disciplinary focuses of the first and second colloquiums were historical and socio-legal.

Hva vet vi om innvandreres bånd til Norge og opprinnelseslandet?

Frokostseminar i regi av Norges forskningsråd, basert på migrasjonsforskning ved PRIO

Wed, 26 Apr 2017 08:00-09:45 - Grand Hotel. Karl Johans gt. 27 (7. etasje), Oslo

​Mange frykter at når innvandrere har sterke bånd til landet de forlot, så svekkes integreringen i Norge. Er det slik, og hva betyr det i så fall for politikkutforming?

Varieties of Normative Inquiry in Social Science

Varieties of Normative Inquiry in Social Science

The relationship between research and policy

Mon, 08 May 2017 14:15-16:00 - PRIO, Hausmanns gate 3, Oslo

PRIO and the Department of Sociology and Human Geography at the University of Oslo invite you to a seminar with Andrew Abbott of the University of Chicago.​

Building on his life-long engagement in the sociology of knowledge, Andrew Abbott will explore the relationship between research and policy in his talk.

Healing Afghanistan: How Psychological Insights Can Make a Difference in a Country Torn by War

Healing Afghanistan: How Psychological Insights Can Make a Difference in a Country Torn by War

Seminar in the Series PSYOPS: The Psychology of Political Struggle

Tue, 09 May 2017 09:00-11:00 - UiO, Institute of Psychology, Forskningsveien 3A

​Welcome to the fourth breakfast seminar in the series PSYOPS: The Psychology of Political Struggle - organized jointly by the Peace Research Institute Oslo (PRIO), Department of Psychology, University of Oslo & Psychology Students Without Borders (PUG).

Explaining and Debating the East Asian Peace

Book Launch

Tue, 09 May 2017 14:00-16:00 - PRIO, Hausmanns gate 3, Oslo

Welcome to this book launch! Stein Tønnesson will discuss the content of two books from the big East Asian Peace Program, conducted at PRIO and the University of Uppsala:

  • Stein Tønnesson (2017) Explaining the East Asian Peace (NIAS Press)
  • Elin Bjarnegård & Joakim Kreutz (2017) Debating the East Asian Peace (NIAS Press)

Comments will be provided by Nils Petter Gleditsch (PRIO) and Jo Inge Bekkevold (the Norwegian Institute for Defence Studies).

Civil Resistance in the Contemporary U.S.: Challenges, Opportunities, and Implications

Civil Resistance in the Contemporary U.S.: Challenges, Opportunities, and Implications

Inaugurating the Oslo Lectures on Peace and Conflict

Wed, 24 May 2017 14:00-16:00 - Gamle Festsal, University of Oslo

​In the aftermath of President Donald J. Trump’s inauguration on January 20th, we have seen a spate of resistance across the U.S., ranging from street protests to legal challenges. New alliances are formed, often across what just a few months ago would have been thought of as insurmountable political divides.

Please sign up for this seminar by following this link.