Kjell Rosenberg

Kjell Rosenberg is a Contributor on a PRIO project or a publication with a PRIO person, and is otherwise not associated with PRIO.

All Publications

Book Chapter

Skjelsbæk, Kjell (1972) Fredsforskning og oppdragelse til fred [Peace Research and Peace Education], in Aarek, Wilhelm; & Kjell Rosenberg, eds, Fred er vegen. Oslo: Lærerstudentenes forlag.
Skjelsbæk, Kjell (1972) Oppdragelse til fred i forhold til andre fredsskapende tiltak [Peace Education in Relation to Other Peace-creating Activities], in Aarek, Wilhelm; & Kjell Rosenberg, eds, Fred er vegen. Oslo: Lærerstudentenes forlag.