Oppdragelse til fred i forhold til andre fredsskapende tiltak

Book Chapter

Skjelsbæk, Kjell (1972) Oppdragelse til fred i forhold til andre fredsskapende tiltak [Peace Education in Relation to Other Peace-creating Activities], in Aarek, Wilhelm; & Kjell Rosenberg, eds, Fred er vegen. Oslo: Lærerstudentenes forlag.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙