Monica Jacobsen

All Publications

Monograph

Schjølset, Anita;Miller, Ragnhild Hustad;Jacobsen, Monica;Bailey, Jennifer L.; & Gleditsch, Nils Petter (1998) Det nye sikkerhetsbildet. Mot en demokratisk og fredelig verden?. : .