Harald Bøckman

Researcher

Harald Bøckman left PRIO in 1997. The information on this page is kept for historical reasons.

All Publications

Peer-reviewed Journal Article

Bøckman, Harald (1996) Informal Chinese Politics: Society in the State, Forum For Development Studies (2).

Book Chapter

Bøckman, Harald (1997) Kina fra maoisme til nasjonalisme, in Den Kinesiske Utfordringen. (98–113).
Bøckman, Harald (1997) Den kinesiske litterære scenen: Fra ideologisk minefelt til manus på auksjon, in Den Kinesiske Utfordringen. (221–235).
Bøckman, Harald (1996) Kina - menneskerettigheter og politisk kultur, in Mål Og Midler I Norsk Menneskerettighetspolitikk. (13–21).
Bøckman, Harald (1995) Mao Zedong - mytene, maskene, mannen, in Formann Mao - Livlegens Beretning. (XI–XVI).
Bøckman, Harald (1995) China, in The Indigenous World 1994-95. IWGIA Yearbook. (116–124).
Bøckman, Harald (1994) A Historical Sketch of Sinology in Norway, in Chinese Studies In the Nordic Countries. Survey No. 3. .
Bøckman, Harald (1992) The Brewing Ethnic Conflicts, in Ethnicity and Conflict In a Post-Communist World. .

Non-refereed Journal Article

Bøckman, Harald (1994) Sinologimiljøet i Norge - skjeve blikk på en fagtradisjon, Nyhetsbrev For Norsk Kinaforum (1): 25–31.