Harald Bøckman

Researcher

Harald Bøckman left PRIO in 1997. The information on this page is kept for historical reasons.

All Publications

Peer-reviewed Journal Article

Bøckman, Harald (1996) Informal Chinese Politics: Society in the State, Forum for Development Studies(2).

Book Chapter

Bøckman, Harald (1997) Den kinesiske litterære scenen: Fra ideologisk minefelt til manus på auksjon, in Den kinesiske utfordringen. Oslo: (221–235).
Bøckman, Harald (1997) Kina fra maoisme til nasjonalisme, in Den kinesiske utfordringen. Oslo: (98–113).
Bøckman, Harald (1996) Kina - menneskerettigheter og politisk kultur, in Mål og midler i norsk menneskerettighetspolitikk. Oslo: (13–21).
Bøckman, Harald (1995) Mao Zedong - mytene, maskene, mannen, in Formann Mao - Livlegens beretning. Oslo: .
Bøckman, Harald (1995) China, in The Indigenous World 1994-95. IWGIA Yearbook. Copenhagen: (116–124).
Bøckman, Harald (1994) A Historical Sketch of Sinology in Norway, in Chinese Studies in the Nordic Countries. Survey no. 3. .
Bøckman, Harald (1992) The Brewing Ethnic Conflicts, in Ethnicity and Conflict in a Post-Communist World. London: .

Non-refereed Journal Article

Bøckman, Harald (1994) Sinologimiljøet i Norge - skjeve blikk på en fagtradisjon, Nyhetsbrev for Norsk Kinaforum(1): 25–31.