May-Len Skilbrei - PRIO

May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei left PRIO in 2009. The information on this page is kept for historical reasons.

All Publications

Peer-reviewed Journal Article

Bringedal Houge, Anette; Kjersti Lohne & May-Len Skilbrei (2015) Gender and Crime Revisited: Criminological Gender Research on International and Transnational Crime and Crime Control, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 16(2): 160–174.

Book Chapter

Bringedal Houge, Anette; Kjersti Lohne & May-Len Skilbrei (2014) Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden [Criminological gender research between Norway and the world], in Finstad, Liv; & Heidi Mork Lomell, eds, Motmæle. En Antologi Til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård Og Guri Larsen. Oslo: Novus (201–221).