Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden

Book chapter

Bringedal Houge, Anette; Kjersti Lohne & May-Len Skilbrei (2014) Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden [Criminological gender research between Norway and the world], in Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Oslo: Novus (201–221).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙